SISTEMA DE CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES

 

És un dels aspectes més rellevants de l’activitat d’AGRO MÒDOL S.A.


La defensa sanitària es basa en estratègies de control integrat (G.I.P.), de manera que a part d’assegurar l’eficàcia dels mètodes i productes emprats, es garanteix el compliment de les normatives sobre l’ús sostenible dels fitosanitaris.


En aquestes estratègies s’hi contemplen de manera prioritària tots els mitjans biotecnològics actualment disponibles:


  • Trampes de feromona per a realitzar el monitoreig (seguiment evolutiu i avaluació del risc) de les plagues
  • Confusió sexual: sempre que es disposin dels materials adequats i resulti difícil un bon control de les plagues utilitzant només productes químics. Es basa en difusors, formulacions per a polvoritzar o en puffers (aerosols).
  • Captura massiva o atracció i mort: sistemes molt estesos en el cas de Ceratitis, com els mosquers amb atraients BIOLURE, o el dispositiu MAGNET MED.
  • Fauna útil auxiliar o organismes de control biològic: insectes, àcars o nematodes depredadors o paràsits (inclosos en el registre del MAGRAMA com a O.C.B.).
  • Bioplaguicides: Virus, fongs i bacteris paràsits o antagonistes de plagues o malaties.
  • Insecticides naturals: piretrines, azadiractina (neem), ...
  • Altres mètodes o productes de defensa fitosanitària: emparats en les llistes acceptades pel MAGRAMA com a O.M.D.F.

 

 

Tots aquests mitjans alternatius s’usen complementàriament amb els productes fitosanitaris convencionals, excepte en els casos que el sistema de cultiu adoptat pel client d’AGRO MÒDOL S.A. només admeti productes naturals o mètodes biotecnològics.